Επικοινωνία

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ»
Πεζόδρομος Γ.Σ.Παπασιδέρη 13
19400 Κορωπί Αττικής
Τηλ. : 210-6626295
email: koropilib@hol.gr
facebook:  Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου