ΩΡΑΡΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ :         10:00 –  19:30

ΤΡΙΤΗ:                 10:00 – 17:30

ΤΕΤΑΡΤΗ:          10:00 – 19:30

ΠΕΜΠΤΗ:           10:00 – 17:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :  10:00 – 19:30

ΣΑΒΒΑΤΟ        :   10:00 – 13:30