ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΥ

ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΥ σήμερα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου και γνωρίσαμε την «ανθρωπομετρία», την βασική αρχή του σωστού σχεδιασμού επίπλων και αντικειμένων, σχεδιασμένων με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις διαστάσεις των ανθρώπων.

Μέσα από εικόνες παιδικών βιβλίων, όπου αναφέρονται στη δυσαναλογία μεταξύ των διαστάσεων των πρωταγωνιστών και των διαστάσεων των πραγμάτων που τους περιβάλλουν, μετρήσαμε κι εμείς το ύψος μας και το συγκρίναμε με τα έπιπλα της Βιβλιοθήκης. Μετά μετρήσαμε το ύψος από τις κούκλες μας και τα playmobile μας και σχεδιάσαμε έπιπλα, αφού υπολογίσαμε τί ύψος θα πρέπει να έχουν για να τους ταιριάζουν.

Ευχαριστούμε την εμψυχώτρια κα Αρετή Κεραμά, νηπιαγωγό, για την πολύτιμη προσφορά της.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.