Επικοινωνία

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΦΗΤΤΟΣ”
Πεζόδρομος Γ.Σ.Παπασιδέρη 13
19441 Κορωπί Αττικής
Τηλ. : 210-6626295
email: info@koropilib.gr
facebook:  Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου