ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤ’ τάξης 2ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – Πρόγραμμα “Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός”

«Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός αποτελεί βασική δεξιότητας ζωής για τη συμμετοχή των παιδιών σε μια σύγχρονη κοινωνία», ΟΟΣΑ.

Το πρόγραμμα “Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός και Αποταμίευση” παρακολούθησαν οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου, που υλοποίησε η κα Γεωργία Παπαδοπούλου, οικονομολόγος.

Μέσα από βιβλιογραφία και διαδραστικά, οι μαθητές γνώρισαν την έννοια και την ιστορία του χρήματος, διερεύνησαν την χρησιμότητά του, κατανόησαν τις έννοιες της κατανάλωσης, της σπατάλης και της αποταμίευσης, κατασκεύασαν την πυραμίδα των αναγκών και έπαιξαν βιωματικά οικονομικά παιχνίδια.

Οι μαθητές συνοδεύονταν από τις δασκάλες τους Φλώρα Μωυσίδου, Παρασκευή Σαραντοπούλου, Φιόρα Μαυροπούλου και Αθηνά Τσιάμη.