ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤ’ τάξης 3ου Δημ. Σχολείου Κορωπίου – Πρόγραμμα “Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός & Αποταμίευση”

«Αν κάθε μέρα μαζεύω ένα βότσαλο, σε μερικά χρόνια θα μπορώ να χτίσω ένα κάστρο….»,

Αντώνης Παπαθεοδούλου «Αν κάθε μέρα».

Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου, με την συνοδεία των δασκάλων τους Ελένης Βασιλείου και Ελένης Μουρτογιάννη, επισκέφτηκαν την Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου και παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός & Αποταμίευση», που υλοποίησε η κα Γεωργία Παπαδοπούλου, κάτοχος MBA, πιστοποιημένη στις επενδύσεις με εξειδίκευση στο Financial Coaching.

Τα παιδιά μέσα από βιβλιογραφία και πληροφορίες, γνώρισαν την έννοια και την ιστορία του χρήματος, την διαφορετική αξία των νομισμάτων, την χρησιμότητά του.

Με βιωματικά παιχνίδια κατανόησαν την έννοια της κατανάλωσης και της σπατάλης και ενημερώθηκαν για την έννοια και τους τρόπους αποταμίευσης.

Αντάλλαξαν απόψεις και στο τέλος κατασκεύασαν την πυραμίδα των αναγκών και των επιθυμιών.

Ο οικονομικός αλφαβητισμός των μαθητών και των νεαρών ατόμων γενικότερα αποτελεί δεξιότητα ζωής, αναπόσπαστο κομμάτι της δια βίου μάθησης, αναπτύσσει την ικανότητα λήψης ορθών οικονομικών αποφάσεων και διαμορφώνει την ποιότητα ζωής των ατόμων ως ενήλικες.