ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤ’ ΤΑΞΗΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-“Η κίνηση”

Μήνας γεμάτος «κίνηση» στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου και οι μαθητές της ΣΤ’1 τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου, στο πλαίσιο του θεματικού εκπαιδευτικού προγράμματος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, πέρασαν 2,5 ώρες καταπληκτικές!

Μίλησαν για την κίνηση στη Φυσική, είδαν οπτικά παιχνίδια του 19ου αιώνα, διάβασαν απόσπασμα από το βιβλίο του Ingmar Bergman «Ο μαγικός φανός» και μετά πέρασαν στην μαγεία της κίνησης στην Φωτογραφία μέσα από συλλογή φωτογραφιών που δείχνουν κίνηση, εστιάζοντας στις 3 διαφορετικές τεχνικές λήψης.

Με βάση τα παραπάνω έφτιαξαν «αγωνιστικά ποτήρια», κατασκεύασαν θαυματοσκόπια, ζωοτρόπια και φενακιστισκόπια (οπτικά παιχνίδια) και φυσικά απεικόνισαν την κίνηση παγώνοντας τις όμορφες στιγμές τους μέσα στην Βιβλιοθήκη, χρησιμοποιώντας φωτογραφικές μηχανές και κινητά τηλέφωνα.
Οι φωτογραφίες τους αυτές θα δημοσιευθούν στη σελίδα του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών και θα πάρουν μέρος στον διαγωνισμό φωτογραφίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Τους μαθητές συνόδευαν ο Διευθυντής του Σχολείου τους κ. Ανδρέας Μενουδέας και η δασκάλα τους κα Βιολέτα Κολτσιδοπούλου.

Η εικόνα ίσως περιέχει: άτομα κάθονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, παπούτσια και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται, παπούτσια, πίνακας, σαλόνι και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: άτομα κάθονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, παπούτσια, παιδί και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, εσωτερικός χώρος