“ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ” από τους μαθητές της Γ’ τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου

Το θέμα του μήνα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου “ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ”, συνεχίστηκε από τους μαθητές της Γ’ τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου. Τις απαντήσεις που κρύψαμε στο κουτί, θα τις ανοίξουμε τον Ιανουάριο 2018!!!
(με τη συνοδεία των δασκάλων τους Τάνιας Κιλισλή, Μαρίνας Δεμιρτζή και Σοφίας Σταύρου).

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.