ΟΜΙΛΙΑ “Ενδοσχολική βία & εκφοβισμός” από την Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Κρωπίας & το “Χαμόγελο του Παιδιού”

Μία παρουσίαση που απευθύνεται σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο της εκστρατείας αφύπνισης και ενημέρωσης, με σκοπό :

* την ευαισθητοποίηση, πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της επιθετικότητας,

* την ενημέρωση των παιδιών για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους,

* την ανάπτυξη βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων απέναντι στους κινδύνους της κακοποίησης, ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, που πιθανά να αντιμετωπίσει ένα παιδί.

Από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κρωπίας σε συνεργασία με το “Χαμόγελο του Παιδιού”

Χαμόγελο του Παιδιού-Ομιλία 1-2-2023