ΟΜΙΛΙΑ “Χαράγματα επιγραφών” από τον κ. ‘Αγγελο Ματθαίου

Μια εξαιρετική παρουσίαση παρακολούθησαν όσοι παρευρέθηκαν την Κυριακή 24/2/2019 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου, όπου ο επιγραφικός κ. ‘Αγγελος Π. Ματθαίου έκανε μία εμπεριστατωμένη προσέγγιση στα επιγραφικά χαράγματα.
Παρουσιάστηκαν με αναλυτικό τρόπο επιγραφές από το 8ο αιώνα π.Χ. που ευρέθηκαν στην Αττική, εγχάρακτες αλλά και γραπτές επί αγγείων καθώς και χαραγμένες σε ριζιμιούς βράχων.
Επιγραφές που αναφέρονται στον ιδιωτικό βίο και φωτίζουν όψεις της καθημερινής, αγροτικής και αστικής ζωής των αρχαίων Αθηναίων.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από την “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ”.

oznor

oznor

oznor

oznor

oznor

oznor

oznor

oznor

cof

cof

cof

cof