ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ σήμερα 27/6/2017 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου:

Ξεκινήσαμε με μια αναφορά στην έννοια του τέρατος και περάσαμε στα τέρατα της Ελληνικής Μυθολογίας και τι αυτά ενσαρκώνουν. Πλάσματα δημιουργημένα από την ανθρώπινη φαντασία και ποια είναι η αλήθεια πίσω από τον μύθο τους.

Ανατρέξαμε στα βιβλία μυθολογίας της Βιβλιοθήκης και στη συνέχεια πήρε ο καθένας μας από μία κάρτα. Οι κάρτες περιείχαν την περιγραφή, την αναφορά σε κάποια μάχη με κάποιον ήρωα και την απεικόνιση 11 τεράτων της μυθολογίας. Ξεκινούσε ένα παιδί που είχε μια περιγραφή του τέρατος, συνέχιζε το παιδί που είχε την κάρτα με την απεικόνιση του τέρατος, ακολουθούσε το παιδί που είχε την περιγραφή της μάχης του τέρατος με τον ήρωα και στο τέλος το παιδί που είχε την κενή κάρτα αναλάμβανε να ζωγραφίσει το τέρας.

Μία όμορφη διαδρομή στην φανταστική χώρα του ελληνικού μύθου, όπου τα τέρατα ζουν τη δική τους ζωή.

Εμψυχώτρια: Ειρήνη Αθανασίου, εκπαιδευτικός.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.