ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: “Το ευρωβαρόμετρο”

Από το 1973, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πραγματοποιούν τακτικές δημοσκοπήσεις, το λεγόμενο «Ευρωβαρόμετρο», σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. Οι δημοσκοπήσεις αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, με έμφαση στις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των πολιτών για την ανάληψη δράσης εκ μέρους της Ε.Ε., αξιολογούν λεπτομερώς τη στάση των πολιτών απέναντι στην Ε.Ε., ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις απόψεις των πολιτών για τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Σήμερα στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου, στο πλαίσιο της Καλοκαιρινής Εκστρατείας, απαντήσαμε στα δικά μας ερωτηματολόγια, καταμετρήσαμε τις απαντήσεις μας, ερμηνεύσαμε τα αποτελέσματα και τα συγκρίναμε με αυτά των χωρών της Ευρώπης.

Τα συμπεράσματά μας είναι:
– Προτεραιότητα της Ε.Ε. πρέπει να είναι η εκπαίδευση και οι δεξιότητες, με δεύτερη θέση την προστασία του περιβάλλοντος.
– Οι τομείς που πρέπει η Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης) να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα ενθαρρύνουν τους νέους να δείξουν την αλληλεγγύη τους, είναι: α) η εκπαίδευση και εξάσκηση και β) η κοινωνική πρόνοια.
– Πρώτη θέση στις δραστηριότητες που πήραμε μέρος κατά τους τελευταίους (12) μήνες, είναι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός.
– Ιδέες μας που προτείνουμε για το μέλλον της Ευρώπης, είναι : α) Περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους όπως είναι το Erasmus+ και β) Εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες για νέους που θέλουν να δουλέψουν στο εξωτερικό για να ενισχυθεί η νεανική εργασία.

Στην συνέχεια φτιάξαμε τον χάρτη της Ε.Ε. με τη σημαία κάθε χώρας και τη συντομογραφία της ονομασίας της.

Δεν διατίθεται αυτόματο εναλλακτικό κείμενο.

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα κάθονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα κάθονται, πίνακας και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα κάθονται και πίνακας

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται, πίνακας και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται, πίνακας και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν