Το παιχνίδι των καινούριων βιβλίων

Η εβδομάδα ξεκίνησε με τη γνωριμία των καινούριων βιβλίων που μας δώρησε το Future Library. Με εμψυχώτρια τη νηπιαγωγό Αρετή Κεραμά, τα παιδιά αφού παρατήρησαν, άγγιξαν και ξεφύλλισαν τα βιβλία, χωρίστηκαν σε ομάδες και έπαιξαν τη “σκακιέρα των βιβλίων”, ανακαλύπτοντας ότι και τα βιβλία είναι παιχνίδι!

DSC05414DSC05433