ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: “Τα ρούχα”

Με αφορμή φωτογραφίες ρούχων εποχής, κάναμε λεπτομερή παρατήρηση και καταγραφή των δεδομένων της φωτογραφίας και περιγράψαμε τον χρόνο, τις συνθήκες ζωής, την καθημερινή ζωή, την μόρφωση, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των ανθρώπων με βάση τα ρούχα που φορούσαν.

Ανατρέξαμε σε ιστορικές πληροφορίες διαφόρων χωρών
και κάναμε τις συγκρίσεις με την σημερινή εποχή.

Ευχαριστούμε πολύ την εμψυχώτρια Ειρήνη Αθανασίου, εκπαιδευτικό, για την επιτυχή υλοποίηση της δράσης!

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Φωτογραφία του χρήστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.